dobrodošli pri nas …

Dokumentacija JN003361/2019-B01

Vrtec Vrhovci, Vrhovci, cesta XIX 10, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila Mestne občine Ljubljana številka 6023-58/2019-2 z dne 21.05.2019 v okviru javnega naročila z naslovom »Celovita sanacija Vrtca Vrhovci, enota Vrhovci, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, ki se izvaja po konkurenčnem postopku s pogajanji skladno s c) točko prvega odstavka 44. člena ZJN-3, in ki je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 24.05.2019 pod številko objave JN003361/2019-B01, na podlagi zastavljenih vprašanj ponudnikov objavlja tehnično dokumentacijo, ki jo morajo ponudniku upoštevati pri oddaji prvih ponudb.

 obstoječe-ostrešje-BARVNO.pdf

 obstoječe-prerez-BARVNO.pdf

 obstoječe-pritličje-BARVNO.pdf

 ostrešje-BARVNO.pdf

 prerezi-BARVNO.pdf

 pritličje-BARVNO.pdf

 situacija.pdf

 fasade-BARVNO.pdf

 FP1-BARVNO.pdf

 obstoječe-fasade-BARVNO.pdf

 061617_2-E Vrhovci enota Vrhovci.pdf

 IZRAČUN.PDF

 061617_2-S PZI_enota Vrhovci.pdf

 HL.1 pritlicje.pdf

 PR.1 pritlicje.pdf

 VRHOVCI _plin 2.2.pdf

 VRHOVCI _plin 2.1.pdf

 VRHOVCI _ogrevanje-1.4.pdf

 VRHOVCI _ogrevanje-1.2.pdf

 VRHOVCI _ogrevanje-1.1.pdf

 VRHOVCI _ogrevanje- 1.3.pdf

 situacija_12.pdf

  SHOV_18.pdf

 sheme sanitarne opreme_20.pdf

 sheme predelnih sten_19.pdf

 sheme pohištva_21.pdf

 sanitarije_17.pdf

 pritličje_15-BARVNO.pdf

 pritličje strop_16.pdf

 pritličje obstoječe_13-BARVNO.pdf

  prerezi obstoječe_14.pdf

 040319_2-E-E_PZI Vrtec Vrhovci enota Vrhovci.pdf

Accessibility