dobrodošli pri nas …

Izpis otrok

Izpis otrok

Otroka lahko izpišete kadarkoli, najmanj 15 dni pred odjavljenim dnem. Obrazec za odjavo dobite in oddate vzgojiteljici v oddelku, pri vodji enote ali na upravi vrtca.

Starši otrok, ki uveljavljate subvencijo za plačilo vrtca, ste v roku 8 dni po izpisu otroka iz vrtca dolžni spremembo statusa otroka sporočiti pristojnemu centru za socialno delo (CSD).

 

 Izpis

 

Dodaj odgovor

Accessibility