dobrodošli pri nas …

Obvestilo o oddaji Vloge za znižano plačilo vrtca

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se se vloge za podaljšanje subvencije plačila vrtca (če je oseba že bila upravičena do pravice in jo želi podaljšati) od 1. 12. 2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Če za pravico do znižanega plačila vrtca zaprošate PRVIČ, morate vlogo še vedno vložiti. Če vam je bila pravica na podlagi prve vloge zavrnjena morate vložiti novo vlogo.

Upravičenci do letne pravice morate centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. 

 

 

Accessibility