dobrodošli pri nas …

Obvestilo o vpisu v vrtec za šolsko leto 2022/2023

Vloge za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2022/2023 posredujete  do 15. marca 2022  na naslov uprave vrtca ali po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@vrtec-vrhovci.si.

Za dodatne informacije se obrnite na vrtec in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, MU MOL, Resljeva 18, Ljubljana.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2021/2022
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. 3. 2021 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Obrazec – vloga za vpis za šolsko leto 2022/2023

Obrazec za neposredno vnašanje – Vloga za vpis 2022/2023

Obvestilo

Accessibility