dobrodošli pri nas …

Obvestilo ob ponovnem odprtju vrtca 18. 5. 2020 in ukrepi

Spoštovani starši,

zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec z 18.5.2020, ko vrtci ponovno po 9 tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. V vrtec naj bi prišlo 380 otrok, kar predstavlja 71 %  vpisanih otrok v Vrtec Vrhovci.  Skladno z okrožnico MIZŠ, priporočili NIJZ ter priporočili Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, ki smo jih prejeli v petek, 8.5.2020 vam sporočamo, da bomo, v obdobju izrednih razmer, predvidoma do 1.6. 2020, prilagajali hišni red, morda tudi poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. Glede na prijavljeno število otrok  z 18.5. 2020 v nekaterih skupinah presegamo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini na 8 oz. 10 otrok, ki bi jo vodil 1 strokovni delavec. Odsotni bodo tudi nekateri strokovni delavci, zaradi zdravstvenih težav ali koriščenja odsotnosti z dela zaradi varstva svojega otroka.

Zato bomo vzgojno-izobraževalno delo v obstoječih oddelkih z zmanjšanim številom otrok izvajali z 2 SD, ki ne prehajata med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo imela svoj urnik delovanja.

 OTROCI:

Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, v vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine. Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati SD podpisano izjavo, ki vam jo prilagamo k obvestilu, scan podpisane izjave lahko SD posredujete na oddelčni e-mail tudi v tem tednu. V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo ninice/dude v vrečki, ki jo bo SD shranila ločeno od ostalih. Za umazano ali mokro oblačilo s seboj prinesite ustrezno PVC vrečko.

 STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:

Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtec morajo starši nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke v preddverju garderob, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 – 2 m z drugimi starši z otroki ter s SD in se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za predajo otroka.  Otroci si v vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali, v oddelku otroci in SD ne bodo nosili mask, veliko časa bomo preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervno garderobo, ki jo prinašate/odnašate dnevno. Starši boste o vseh vsebinah obveščeni preko e asistenta in preko elektronske pošte. Prosimo vas, da e-pošto oddelka prebirate redno.

Oskrbnino vrtca bodo plačevali v času izrednih razmer samo starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec oz. so oddali namero o prisotnosti otroka v vrtec. Za posamezen dan odsotnosti otroka znotraj najavljenega obdobja prisotnosti, se vam odbije le znesek prehrane (skladno s pogodbo). Otroci, ki v času epidemije v RS vrtca ne bodo obiskovali, so oproščeni plačila vseh obveznosti. Zato vas prosimo, da tisti starši, ki otrok skladno z zgornjimi informacijami ne želite oz. ne boste pripeljati v vrtec in ste v minulem tednu že najavili prisotnost vašega otroka z 18.5. oz. 25.5., o tem obvestite SD v oddelku do srede, 13.5.2020. Vaše namere o prisotnosti otroka v vrtcu bodo iz oddelkov spremljali tedensko (vsako sredo vas bodo povprašali o prisotnosti v prihodnjem tednu).

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na dokaj normalen ritem delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.

                                                                                                                                                                                                                                     Marta Korotaj, ravnateljica

Accessibility