dobrodošli pri nas …

Obvestilo  o izpisu otroka iz vrtca: O izpisu otroka je potrebno vrtec pisno obvestiti vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom. Petnajst dnevni rok za izpis začne teči z dnem prejema izpisnice. Izpisnico oddate strokovnim delavcem vrtca (vzgojiteljem oz. pom. vzgojitelja). […]

Accessibility