dobrodošli pri nas …

Pojasnilo glede spremembe plačilnih rokov

Spoštovani starši,

skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) se ne glede na 82. člen ZIUZEOP plačilni rok 60 dni ne uporabi v primeru, ko dolžnik ni gospodarski subjekt iz prvega odstavka 6. člena ZPreZP-1. Iz tega sledi, da za vrtce, šole in zavode ne velja več 60 dnevni plačilni rok, kadar je dolžnik fizična oseba (starši…).

Obveščamo vas, da bomo skladno z omenjenim zakonom začeli plačilne roke uporabljati pri obračunu za mesec januar.

Ob tem vas želimo opomniti, da bosta tako v mesecu februarju in marcu zapadli v plačilo obveznosti za dva meseca. In sicer v februarju (november 2020 in januar 2021) in v marcu (december 2020 in februar 2021). Enako bo z unovčenjem trajnikov.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

Accessibility