dobrodošli pri nas …

Program

Program

5Temelji na ciljih in smernicah predpisanega nacionalnega programa – Kurikuluma za vrtce, na skupnih izhodiščih Vrtca Vrhovci in in na posebnih usmeritvah posameznih enot. Program se izvaja v oddelkih otrok starih od 1. do 3. leta ter od 3 let do vstopa v šolo. Dnevno se program začne s prihodom prvega otroka v vrtec in se konča, ko odidejo iz vrtca vsi otroci.


 

Dnevni program – traja od 6 do 9 ur dnevno. Program se izvaja od ponedeljka do petka vse leto. Za zdrav čustveni razvoj otroka je najprimerneje, da je v vrtcu največ devet ur, preostali čas pa preživi v krogu družine.

Otroci s posebnimi potrebami so v našem vrtcu integrirani v redne oddelke in omogočeno jim je prilagojeno izvajanje programa za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo. Glede na specifične potrebe vsakega otroka skrbno načrtujemo in spremljamo njegovo vključitev v vrtec. Pri tem upoštevamo tudi potrebe drugih otrok v skupini.

Accessibility