dobrodošli pri nas …

Projekti

Projekti

  • “Eko šola kot način življenja”

V vseh enotah bomo nadaljevali s sodelovanjem v mednarodnem projektu Eko šola kot način življenja. Za potrditev zelene zastave v šolskem letu 2020/2021 bo treba izvesti naslednje aktivnosti:

 

 

  • Planetu zemlja prijazen vrtec

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki pomaga k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Strokovni delavci se za sodelovanje odločijo glede na skupino otrok, interese in letni delovni načrt oddelka. V okviru projekta otrokom preberejo primerno  knjigo z okoljsko vsebino, nato pa dejavnost s področja jezika nadaljujejo  z  aktivnostmi ostalih področij dejavnosti.

 

  • Slovenski tradicionalni zajtrk

Dan slovenske hrane obeležimo vsako leto tretji petek v novembru (20. 11. 2020). Na ta dan otrokom ponudimo vsa živila slovenskega porekla, po možnosti iz lokalne skupnosti. Tisti dan prevladujejo na jedilniku živila ekološke in/ali lokalne pridelave.

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

 

  • Šolski Eko vrt

V projekt inštituta za trajnostni razvoj je Vrtec Vrhovci z enoto Rožnik vključen od leta 2010. Namen projekta je:

  • spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v vsakodnevno življenje vzgoje in dela otrok.
  • oblikovanje dejavne mreže šolskih eko vrtov, ki bo živela tudi po zaključku projekta.

Zeliščni vrt Vrtca Vrhovci enote Rožnik z mentorico Andrejo Kočevar v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi redno obdelujejo in pobirajo pridelek. Tako iz generacije v generacijo seznanjajo otroke s čarom zdravilnih zelišč in začimb ter njihovo uporabo. Vzbujajo jim veselje in zanimanje za gojenje rastlin ter spoznavanje njihove lastnosti in uporabnosti. 

 Poročilo projekta za šolsko leto 2019/2020

  • Za žejo pijemo vodo – Pijmo vodo iz pipe

Vrtec Vrhovci želi biti aktivni udeleženec pri spodbujanju in navajanju k pitju vode. Voda je del nas, zato je pomembno kaj pijemo. Ljubljana je ena redkih prestolnic, kjer prebivalci pijemo izjemno dobro vodo, zakaj tega ne bi izkoristili.

 

  • Predšolska bralna značka Ciciuhec

V želji, da otroci posegajo že v zgodnjem otroštvu po knjigah, bo  aktivno in redno sodelovalo 8 skupin s Mestno knjižnico Ljubljana – lokaciji Grba.

 

  • Turizem in vrtec – Moj kraj, moj “chef”                                                                         

Enota Vrhovci – “Od zrna do kruha”

  

 

Dodaj odgovor

Accessibility