dobrodošli pri nas …

Spoštovani starši,

                                                                                                                                  Ljubljana, 5. 10. 2022

Izstavili smo vam račun za september 2022 v skladu z veljavno zakonodajo in odločbo o določitvi višine plačila vrtca. V kolikor odločbe za vašega otroka še nismo prejeli vam izstavljamo račun v višini polnega plačila, to je 77% cene programa, ki ga obiskuje vaš otrok. Za otroke, ki jim je odločba potekla izstavljamo akontativni račun v višini dosedanjega plačilnega razreda.  Poračun bomo v obeh primerih napravili po prejemu odločbe.

 

Starši, ki vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ob vpisu otroka niste oddali, vas pozivamo, da to storite v mesecu oktobru. V tem primeru bomo lahko z odločbo določeno višino plačila od 1.11.2022 v skladu z 22. členom ZVrt-f upoštevali od septembra dalje.

 

Zaradi zmanjševanja stroškov in varovanja okolja omogočamo prejemanje računov v ne papirni obliki in sicer:

  • na vaš elektronski naslov kot eRačun ali
  • v vašo spletno banko kot eRačun (v tem primeru ne morete imeti odprtega trajnika.

 

Če želite račune prejemati na ta način morate izpolniti »Izjavo o prejemanju eRačunov«, ki vam je na voljo na naši spletni strani pod rubriko obrazci.

 

Starši, ki želite svoje obveznosti plačevati preko trajnega naloga (SEPA direktna obremenitev), lahko to storite z izpolnitvijo obrazca »Obrazec za odprtje trajnika«, ki vam je prav tako na voljo na naši spletni strani pod rubriko obrazci. Trajniki se unovčujejo 18. v mesecu. V tem primeru računa v spletno banko ne morete prejemati. Prejemate pa ga lahko na spletni naslov.

 

Obveščamo vas tudi, da starši, ki imate v vrtcu vključena dva ali več otrok in prejemate račune v papirni obliki prejmete račun za vsakega otroka posebej, plačilni nalog je združen in je izpisan samo pri enem otroku. S tem se izognete plačilu dveh provizij. V kolikor ne želite prejemati združene položnice, nam to sporočite.

 

Starši, ki za starejšega otroka že prejemate račune na elektronski naslov, spletno banko ali račune plačujete prek trajnika morate izpolniti izjavo oz. soglasje še za mlajšega otroka, če želite tudi za njega prejemat e-račune ali plačevati obveznosti prek trajnika.

 

Prosimo vas tudi, da vse podatke, ki vplivajo na obračun (rezervacija, sprememba naslova,

izpis) pošiljate na spletni naslov tajništva ali obračuna oskrbnin in ne v e-asistenta. 

 

Dodatne informacije lahko dobite pri Jelki Nadlišek:

– na tel. številki: 01/2445-250,

– e-naslov: oskrbnine@vrtec-vrhovci.si

                                                                                                          Marcela Martinčič l.r.

                                                                                                          ravnateljica

Accessibility