dobrodošli pri nas …

Svetovanje

Svetovanje

Temeljna naloga svetovalne službe je podpreti optimalen razvoj vsakega otroka v vrtcu.

Vzgoja otrok je dinamičen proces, ki vedno znova spodbuja k iskanju najbolj ustreznih načinov in metod, ki bi bili otroku v največjo korist med odraščanjem.


 

Svetovalna delavka skozi izobraževanje in svetovanje skuša staršem, vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic pomagati pri razumevanju in razvijanju občutka za razvojne značilnosti in potrebe otrok.

Na njo se odrasli v vrtcu obrnejo, če imajo vprašanja, težave, dileme, strahove glede razvoja otroka in njegove vzgoje, tudi vprašanja, ki se jim pojavijo ob kritičnih in prelomnih dogodkih v življenju družine, denimo vstop v vrtec, preselitev, vstop v šolo, rojstvo drugih otrok, ločitev …

Svetovalna delavka skupaj z drugimi udeleženci v načrtovanju in spremljanju dela in življenja v vrtcu sodeluje in vodi projekte, ki razvijajo nove programe in uvajajo nove načine in metode dela.

Pri svojem delu se ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobro otroka in njegove družine.

V vrtcu dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami nudi mobilna specialna pedagoginja.

Dodaj odgovor

Accessibility