dobrodošli pri nas …

Vpis v vrtec za šolsko leto 2021/2022

Mestna občina Ljubljana O B V E Š Č A o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce za šolsko leto 2021/2022

 Vloge za vpis posredujete od 1. do 15. marca 2021 v vrtec vaše prve izbire po priporočeni ali elektronski pošti na naslov vrtca. Za dodatne informacije se obrnite na vrtec in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, MU MOL, Resljeva 18, Ljubljana.

Vlogo oddajo:

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2020/2021
  • starši, ki so vlogo oddali po 17. 3. 2020 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Obvestilo

Vloga

Accessibility