dobrodošli pri nas …

Otroci skupin Mavrice in Medvedki iz enote Tehnološki park so srečno prispeli na kmetijo Zavratnik. Želimo jim veliko prijetnih trenutkov v čudovitem naravnem okolju.

Izpis otroka iz vrtca: O izpisu otroka je potrebno vrtec pisno na obrazcu obvestiti vsaj 15 dni pred nameravanim izpisom. Petnajst dnevni rok za izpis začne teči z dnem prejema izpisnice. Izpisnico oddate strokovnim delavcem vrtca (vzgojiteljem oz. pom. vzgojitelja) […]

Accessibility