dobrodošli pri nas …

Rezervacije

Rezervacija

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za namen iz prvega odstavka za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Za rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj.

Obrazec za koriščenje rezervacije najdete pod rubriko Obrazci. Izpolnjen obrazec oddate strokovnemu delavcu oddelka.

 

 

 

 
 
 

 

 

Dodaj odgovor

Accessibility