dobrodošli pri nas …

Cilji

Cilji

Skupni cilj vseh je, da ustvarimo pogoje za varno, zdravo, sproščeno in ustvarjalno bivanje otrok, ki so naše bogastvo.


Naši temelji pri delu z otroci:

  • V Vrtcu Vrhovci gradimo dobre odnose. Vsak otrok je pri nas zaželen in se počuti varno in zaščiteno.
  • Vsakemu otroku želimo omogočiti, da se razvija in raste na njemu lasten način.
  • Ustvarjamo pogoje za celosten in uravnovešen otrokov razvoj, prepoznavamo pa tudi močna področja pri vsakem izmed njih in mu omogočamo, da jih maksimalno razvije.
  • Otroci spoznavajo svet in se učijo skozi igro.
  • Pri njih spodbujamo ustvarjalnost in vedoželjnost. Ustvarjalnost je tudi rdeča nit pri delu strokovnih delavcev v vrtcu.
  • Vrtec je odprt za sodelovanje in sprejemanje novosti s strokovnega področja predšolske vzgoje, če menimo, da so kakovostne in vplivajo na kakovost našega programa.
  • Ves čas svojega delovanja si prizadevamo, da bi s starši sodelovali pri skupnem cilju, to je ustvariti najboljše razmere za razvoj in vzgojo otrok v vrtcu.

Dodaj odgovor

Accessibility