dobrodošli pri nas …

Enote

Enote

6Vrtec Vrhovci je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo. 

Sestavljajo ga štiri enote, ki poslujejo na petih lokacijah v bližini Rožnika v jugozahodnem delu Ljubljane.

“Hvala vam za zaupanje v nas in naše delo. Prepričana sem, da bomo skupaj z vami znali in zmogli dobro sodelovati in se skupaj veseliti uspehov pri razvoju otrok, ki ste nam jih zaupali. Skupaj nam bo uspelo ustvariti pogoje za srečno otroštvo vaših otrok,” ravnateljica Marcela Martinčič.

 

 
 

Enota Vrhovci – Smo matična enota javnega zavoda Vrhovci. V enoti Vrhovci je osem skupin. 

Enota Brdo – Vrtec Brdo je malce manjši, a so skupine zelo povezane, kar se kaže v skupnih dejavnosti. 

Enota Rožnik (cesta na Brdo) – Logotip vrtca je vlak. Ta simbolizira pot, ki pelje otroke do vstopa v šolo. 

Enota Rožnik (Iga Grudna) – Vodilna misel je: “Majhno je lepo.” Vrtec je pravzaprav razširjena družinica.

Enota Tehnolški park – Gibanje, takšno in drugačno, omogoča otroku razvoj tako na telesnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem področju.

 

Image Map

Accessibility