dobrodošli pri nas …

Enota Brdo

Enota Brdo

Stantetova 1a
Ljubljana

Telefon: 

  1. Vhod 01 2445 272
  2. Vhod 01 2445 271

Enota Brdo v svojih pet oddelkov vključuje 95 otrok vseh starostnih skupin. Zaradi majhnosti vrtca so skupine med seboj zelo povezane, kar se kaže v skupnih dejavnostih, ki potekajo skozi vse leto. Imamo veliko igrišče, razgibano in uporabno v vseh letnih časih.

Vpeti smo v socialno okolje,  povezujemo se z različnimi institucijami. Dobro in aktivno sodelujemo z domom starejših občanov Bokalci, OŠ Vrhovci, spoznavamo življenje in delo gasilcev, policistov…

Brdo2Veliko pozornosti posvečamo sodelovanju s starši. Po dogovoru jih obiskujemo na domu in jih aktivno vključujemo v program vrtca. Pomagajo nam pri zbiranju odpadnega materiala, pri čistilnih akcijah, pri družabnih srečanjih, vključeni pa so tudi pri izletih, piknikih. Na povabilo obiskujemo starše na njihovem delovnem mestu, kjer nas seznanijo z značilnostmi njihovih poklicev. 

Otroci veliko bivajo v naravi in jo doživljajo v različnih okoljih, letnih časih, vremenskih razmerah. Hodimo na daljše sprehode: na Rožnik, Klobuk, v Stransko vas. Tako si nabiramo vzdržljivost in vztrajnost. Spoznavamo različne rastline in njihovo uporabnost. Zaznavamo živa bitja z vsemi močnimi čutili.

 

Dodaj odgovor

Accessibility