dobrodošli pri nas …

Obračun oskrbnin

Obračun oskrbnine

Oskrbnina se obračuna z dnem sprejema otroka v vrtec. Osnova za obračun je cena programa, ki ga obiskuje otrok.

Polno plačilo staršev, od katerih je vsaj eden od staršev davčni zavezanec v Republiki Sloveniji, je 77 % cene programa. Lahko pa uveljavljate subvencijo plačila vrtca z Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo vložite zadnji mesec pred sprejemom otroka v vrtec na krajevno pristojni Center za socialno delo.

Podrobnejša navodila za oddajo vloge, obrazce  in lestvico plačilnih razredov si lahko ogledate tukaj.

 

Dodaj odgovor

Accessibility