dobrodošli pri nas …

Projekti

Projekti

 • “Eko šola kot način življenja”

V vseh enotah bomo nadaljevali s sodelovanjem v mednarodnem projektu Eko šola kot način življenja.

V okviru projekta skupaj z otroki ločeno zbiramo odpadke, zamaške in prazne kartuše, racionalno porabljamo papir, brisačke, vrečke.

Ekonomično ravnamo z vodo in elektriko, ter otroke ozaveščamo o učinkoviti rabi energije in o varčni rabi vode. Otroke opozarjamo na zapiranje vode pri umivanju rok, kar jim kažejo tudi znaki nad umivalniki.

Prebiramo pravljice z ekološko vsebino, obeležujemo Dan Zemlje ter spodbujamo otroke k gibanju in igri na prostem. 

 • Planetu zemlja prijazen vrtec

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki pomaga k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Strokovni delavci se za sodelovanje odločijo glede na skupino otrok, interese in letni delovni načrt oddelka. V okviru projekta otrokom berejo primerno  knjigo z okoljsko vsebino, opazujejo ptice in jim izdelajo ptičje hišice, opazujejo spreminjanje narave in skrbijo za zeliščni vrt. V vse dejavnosti vključujejo in združujejo vsa kurikularna področja.

 

 • Slovenski tradicionalni zajtrk

Dan slovenske hrane obeležimo vsako leto tretji petek v novembru. Na ta dan otrokom ponudimo vsa živila slovenskega porekla, po možnosti iz lokalne skupnosti. Tisti dan prevladujejo na jedilniku živila ekološke in/ali lokalne pridelave.

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

 • Teden mobilnosti 

Teden mobilnosti je vsakoletni projekt, ki poteka med 16. in 22. septembrom. Namen projekta je ozaveščanje vseh o podnebnih spremembah in o vplivu vožnje na okolje. V vrtcu poizkušamo miselnost  trajne mobilnosti prenašati na otroke in njihove starše. Z otroki spoznavamo prometne znake, ki jih srečamo na sprehodih, pogovarjamo se, zakaj hodimo po pločnikih, kaj pomeni varno kolesarjenje in varna vožnja s skiroji, zakaj imamo na glavi čelado … Igramo se različne didaktične igre, pojemo pesmice in beremo pravljice. Vsako leto pa nas obiščejo tudi policaji, ki nam predstavijo svojo opremo in vlogo v prometu. 

 • Teden otroka

Teden otroka poteka prvi teden v oktobru. Je program Zveze prijateljev mladine. Vsako leto izberejo novo poslanico, s katero želijo pozornost usmeriti na otroke in mladino. V vrtcu v tem tednu pripravimo bogat program, kjer upoštevamo tudi želje otrok. Pripravimo skupne dejavnosti med različnimi skupinami (petje pesmi, sprehodi, ustvarjalne delavnice…), izvajamo različne eksperimente, imamo dan maskah in kostumih, se pogovarjamo o prijateljstvu, o sporih in njihovem reševanju, izvedemo evakuacijsko vajo … 

 • Dan slovenskega športa

Vsako leto 23. septembra z različnimi gibalnimi dejavnostmi obeležimo dan slovenskega športa. Glede na vreme in starost otrok na ta dan organiziramo pohod na Rožnik, Klobuk ali Tivoli. Izvedemo kolesarsko dopoldne, pripravimo gibalne poligone, igre z žogami in drugimi gibalnimi pripomočki. Želimo, da otroci ob gibanju doživljajo ugodje, se imajo lepo, spoznavajo svoje zmogljivosti in rešujejo različne gibalne naloge.

 • Šolski Eko vrt

V projekt inštituta za trajnostni razvoj je Vrtec Vrhovci z enoto Rožnik vključen od leta 2010. Namen projekta je:

 • spodbuditi oblikovanje šolskih ekoloških vrtov po vsej Sloveniji in njihovo vključevanje v vsakodnevno življenje vzgoje in dela otrok.
 • oblikovanje dejavne mreže šolskih eko vrtov, ki bo živela tudi po zaključku projekta.

Zeliščni vrt Vrtca Vrhovci enote Rožnik z mentoricama Sabina Rus in Tina Dragić v sodelovanju z ostalimi zaposlenimi redno obdelujejo, pobirajo zelišča, jih sušijo in pripravijo namaze, čaja ali spečejo sladice. Tako iz generacije v generacijo seznanjajo otroke s čarom zdravilnih zelišč in začimb ter njihovo uporabo. Vzbujajo jim veselje in zanimanje za gojenje rastlin ter spoznavanje njihove lastnosti in uporabnosti. 

 Poročilo projekta za šolsko leto 2019/2020

Poročilo projekta za šolsko leto 2021/22

Poročilo projekta za šolsko leto 2022/23

 • Za žejo pijemo vodo – Pijmo vodo iz pipe 

Vrtec Vrhovci želi biti aktivni udeleženec pri spodbujanju in navajanju k pitju vode. Voda je del nas, zato je pomembno kaj pijemo. Ljubljana je ena redkih prestolnic, kjer prebivalci pijemo izjemno dobro vodo, zakaj tega ne bi izkoristili.

 • Teden brez igrač

Teden brez igrač že kar nekaj let poteka v različnih naših enotah. Nekje poteka en teden, drugje pa ta teden raztegnejo na dva tedna. Strokovne delavke v sodelovanju z otroki in starši pripravijo različen nestrukturiran material (različne škatle, tulce, blago, vrvice, lesene ploščice …) s katerim se otroci v tem času igrajo, ustvarjajo in raziskujejo. Otroci si razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, razvrščajo glede na različne kriterije, pridobivajo si komunikacijske veščine, razvijajo si sposobnosti za vzpostavljanje in ohranjanje prijateljskih odnosov.

 • Predšolska bralna značka Ciciuhec

V želji, da otroci že v zgodnjem otroštvu posegajo po knjigah, aktivno sodelujemo tudi z Mestno knjižnico Ljubljana – lokacija Grba. Otroci gredo v knjižico na pravljično urico, ko jim knjižničarka prebere ali pripoveduje pravljice. Predšolski otroci pa sodelujejo tudi pri bralni znački Ciciuhec. Otroci s starši doma preberejo tri pravljice, ki jih nato po svojih zmožnostih predstavijo otrokom v skupini. 

 • 365 dni telovadimo vsi   

Podjetje Media šport je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike SLovenije, Zveze športnih pedagogov Slovenije, Fakultete za šport in ŠD Media šport pripravila projekt, ki spodbuja otroke in odrasle, da gibanje postane nekaj vsakodnevnega in pomembnega. 

V vrtcu smo se projektu priključile vse skupine, ki gibanje vključujemo v vsakodnevne dejavnosti na različne načine: z razteznimi vajami, s sprehodi, z gibalnimi igrami, z igrami na igralah, vožnjo s kolesi, poganjalci in skiroji ter s plesom ob glasbi. 

 • Turizem in vrtec                                                            

Turizem in vrtec je projekt Turistične zveze Slovenije. Projekt spodbuja otroke in odrasle k raziskovanju in odkrivanju kraja v katerem živijo. Otroci se seznanjajo s kulturo, tradicijo, življenjskimi navadami in si razvijajo pozitivno identiteto.

Projekti skozi leta:

2020/2021 Moj kraj moj “Chef”

Enota Vrhovci – “Od zrna do kruha”

2021/2022 Voda in zdravilni turizem

2022/23 Športna doživetja bogatijo mladinski turizem

  

 

Dodaj odgovor

Accessibility