dobrodošli pri nas …

Starši

Starši

Skupni cilj vseh je, da ustvarimo pogoje za varno, zdravo, sproščeno in ustvarjalno bivanje otrok.

Težko je najti najprimernejše besede ob tako pomembnem dogodku za družino, posebno za otroka, kot je vstop v vrtec. Prisotna so velika pričakovanja in morda tudi stiske.

Zagotavljamo vam, da bodo dnevi, ki jih bo vaš otrok preživljal v našem vrtcu, bogati, pestri, zanimivi, predvsem pa otroško razigrani, hkrati pa bodo spodbujali raznovrstno učenje, pridobivanje izkušenj in razvijanje sposobnosti, ki so potrebne za uspešno življenje. Kajti zadovoljen in srečen je tisti otrok, ki ni povezan samo z družino, ampak tudi z vrstniki in drugimi ljudmi, s katerimi je v stiku.

Odraščati mora v zdravem, varnem, spodbudnem in pozitivnem okolju. In prav takšno okolje ponuja vrtec, ki ste si ga izbrali.


 

Pravice staršev in otrok:

 • možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.
 • optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju,
 • uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu,
 • do vpogleda v programe za predšolske otroke,
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini.

 

Obveznosti staršev

 • Uvajanje otrok v vrtec poteka postopoma. S pomočjo staršev in z njihovo navzočnostjo v skupini uvajanje poteka umirjeno in prijazno otroku.
 • Otrok lahko pride v vrtec in iz njega odide le v spremstvu staršev ali druge odrasle osebe. V tem primeru s pisnim dovoljenjem staršev.
 • Zdravil v vrtcu otrokom ne smemo dajati, to lahko naredijo samo starši.
 • Otrok mora biti primerno oblečen glede na vreme in glede na to, da v vrtcu veliko ustvarjamo in se igramo. Otroci si v vrtcu hitro zmočijo ali popackajo obleko, zato prosimo za rezervna oblačila in razumevanje.
 • Starši morajo zagotoviti kontaktne informacije.
 • Otroci naj ne prinašajo predmetov in igrač, ki bi lahko ogrožali varnost in zdravje otrok. To so ostri ali drobni predmeti in podobno. Zaželene so igrače, ki otroka pomirjajo, ga tolažijo in je nanje navezan.

 

Obvestilo pri izdaji računa

Accessibility