dobrodošli pri nas …

Predstavitev

O nas

9Vrtec Vrhovci je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.

Sestavljajo ga štiri enote, ki poslujejo na petih lokacijah v bližini Rožnika v jugozahodnem delu Ljubljane.

Sedež zavoda je v enoti Vrhovci na Vrhovcih cesta XIX/10, kjer deluje uprava s službami, ki opravljajo skupne naloge za vse enote.

 


Ravnateljica Marcela Martinčič (01 2445 252 ali 041 645 034)


Pomočnica ravnateljice Petra Tratnik (01 2445 259)


Poslovna sekretarka Mojca Pelko (01 2445 252)

tajnistvo@vrtec-vrhovci.si


Računovodski servis 


Knjigovodja Gabrijela Nadlišek (01 2445 250)

oskrbnine@vrtec-vrhovci.si


Org. prehrane in zdr. higien. režima Jasmina Ajster (01 2445 261)

opzhr@vrtec-vrhovci.si


Svetovalna delavka Snežana Manojlović, enota Brdo (01 2445 273)

svetovalna.delavka@vrtec-vrhovci.si


Vzg. za dodatno strok. pomoč Martina Presker, enota Tehnološki park (082 003 098)


Vrtec Vrhovci lahko sprejme približno 540 otrok, za katere skrbi prek 100 zaposlenih.

Vrtec vodi ravnateljica, ki skupaj s pomočnico in drugimi zaposlenimi oblikuje programsko politiko posameznih enot in zavoda v celoti.

Poleg pedagoških delavcev za dobro počutje otrok skrbijo še kuharji, perice, čistilke in vzdrževalca.

Poslovni čas: Vsako leto odpiralni in zapiralni čas v enotah našega zavoda določimo glede na potrebe staršev (med 6.00 – 17.00)

 

Dodaj odgovor

Accessibility